Checklista åk 1

Här nedan finns en checklista för åk 1 som vi har skapat för våra grupper.
Använd den gärna men anpassa den så att den passar dina elever.

Checklistans punkter är baserade på Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial för åk 1.

Checklista åk 1

 

God jul Lilla Lök

Nästa vecka ska eleverna få ett paket med en bok. Till den kommer en PPT- presentation med fakta om författaren och illustratören. Vidare får spågumman leda eleverna i vad de tror boken kommer handla om.
Alla klasser på lågstadiet arbetar på samma sätt. Ett kapitel om dagen fram till jul med efterföljande diskussioner i EPA-modell.

Här nedan finns Power Pointen med bland annat information om författaren.

Ladda ner ´den nedan:

Gemensamt tema- bokveckan

Nadia & Carolina

Tips på appar och hemsidor i klassrummet

Nedan listar vi några av de appar och hemsidor som vi använder oss av just nu tillsammans med eleverna.

Vissa resurser kostar och skolor/kommuner kan ha avtal som gör att man har tillgång till dessa.

 •  Show me är en interaktiv whiteboard som varje elev kan ladda ner gratis när de arbetar med surfplattor. Vi använder den emellanåt  istället för små whiteboardtavlor.
 • NE junior har flera bra appar som vi använder flitigt för åk F-3.


Skriva, Berätta, Pussla, Sortera och räkna, Stava,  Räkna.

För att komma åt innehållet i apparna behöver skolan/huvudmannen ha ett licensavtal med NE. Därefter skapar man inloggningar till eleverna via NE:s hemsida.

 • Inläsningstjänst är en annan resurs som alla våra elever har tillgång till. Där eleverna kan lyssna på böcker samt följa med i texten.
 • ABC-klubben appar använder vi tillsammans med läslärorna ”ABC-klubben” från Natur och Kultur.

 • Nomp är en matematikapp.
 • Appar till matematikundervisningen som Skolverket tipsar om.
  Klicka här

 • Vi använder även Skolplus.se och Matteraketen.

 • Som matematikbok i åk 1 använder vi den digitala plattformen Edimia.

  Håll även utkik på vårt Instagramkonto:
  kreativundervisning
  Där delar vi med oss av vår lärarvardag och kommer fortsätta tipsa om digitala resurser som vi gillar att använda oss av.

Carolina och Nadia

 

Nosa på nätet

Vi vill tidigt arbeta med eleverna kring ett medvetet nätanvändande.
Från åk 1 använder vi bland annat ”Nosa på nätet – Superundersökarna” som ges ut av Statens medieråd och Skolverket. Det är en bok med tillhörande lärarhandledning som lyfter fram arbetet med att eleverna ska bli medvetna om hur de använder internet.

”Handledningen innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas tydligt till skrivningar i Lgr 11.”
Källa: Statens medieråd

Power Point med information – klicka här

Carolina & Nadia

Elevernas digitaliserade vardag just nu.

För att få grepp om digitaliseringen och digitala verktyg i undervisningen utgår vi från eleverna. Vi försöker anta barnperspektivet för att få reda på hur elevernas digitala vardag ser ut.

Ett sätt att göra detta är att utgå från boken ”Så funkar internet” skriven av Karin Nygårds och Johanna Kristiansson. Man kan titta på någon av bilderna och utifrån det fråga eleverna vad de gillar just nu.

Den digitala vardagen består av mer än telefoner och plattor. Men vi upplever att det är dom sakerna som ligger närmast eleverna i deras vardag.

Vi brukar därför inledningsvis fråga eleverna:
Vad använder ni dator/surrfplatta/telefon till?
Vilka spel brukar ni spela?
Vilka hemsidor och appar använder ni?

Skolverkets generaldirektör uppmanade under den digitala veckan skolverksamheter att göra en analys. Ta reda på hur  nuläget ser ut i klassen och på skolan.  Han uppmanade även kollegiet att fundera över vilka kompetenser som behöver stärkas och vilka digitala hjälpmedel som behöver köpas in.

Vi som enskilda lärare gör egna analyser som innefattar:

-Hur hanterar eleverna de digitala verktygen som finns?
(T.ex Vilka elever är vana/ovana användare av surfplattor. Vilka elever kan komma in på en hemsida som vi ger adressen till. Vilka elever förstår principen i de appar vi arbetar med osv.)

-Vilket förhållningssätt har jag som lärare och mina elever till digitala hjälpmedel. Alltså, hur använder jag som lärare det digitala klassrummet? Vi har smartboards och interaktiva projektorer samt dokumentkameror
.
Vi använder oss av Lumens DC125 och är supernöjda!

-Kan vi utöka användandet av dessa och få in mer digitala resurser på varje lektion och i fler uppgifter? Hur?

Till exempel kan man använda ovanstående varje morgon när eleverna kommer in i klassrummet. Man väljer vad som ska visas för eleverna.
När vi använder ”No hands up” kan man lägga in elevernas namn och ett slumpmässigt namn välj ut.
www.classroomscreen.com

-Vad behöver vi själva utveckla för digitala kompetenser. Vi skriver ner våra tankar och reflekterar över det.

Carolina & Nadia

 

 

 

Vad är digitalisering för en lågstadieelev?

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger att när skolverket pratar om digital kompetens menar de att eleverna ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Han säger vidare att det handlar om att förstå och kunna använda digitala verktyg och medier. Ha ett kritiskt och ansvarsfull förhållningssätt samt att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

Utifrån det tänker vi att digital kompetens på lågstadiet handlar om att ge eleverna verktyg i sin vardag. Genom att handleda eleverna genom det ständiga flödet av digitalisering tänker vi att de blir medvetna om vad som händer runt omkring dem. Vi bryter ner digitaliseringen i mindre delar och tar det steg för steg.

 • Det betyder att vi som lärare använder olika tekniska hjälpmedel, hemsidor och appar i vår undervisning.
 • Vi modellerar för eleverna och gör saker tillsammans som de sedan får göra på egen hand enskilt eller i par.
 • Vi vill stimulera elevernas kreativitet på olika sätt. Bland annat genom att de får använda digitala verktyg i sitt arbete med olika uppgifter.
 • Vi som lärare gör också eleverna medvetna om  information som vi hittar på nätet. När vi använder olika hemsidor och material i undervisning kollar vi samtidigt källan och visar eleverna t.ex vem som ligger bakom sidan.

Klicka här för Skolverkets Kolla källan

Datorer, surfplattor, telefoner samt annan digital teknik är en naturlig del i många barns vardag. Eleverna behöver få träna sig att i undervisningen ta del av digital teknik, testa olika spel och appar samt samtala kring vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt. Forskning visar att många barn redan innan skolåldern är ute på nätet. Vi anser att källkritik och medveten användande av internet ska lyftas upp för samtal och arbetas med tidigt.

Senare den här veckan kommer vi att visa och berätta mer om det materialet som vi använder redan från åk 1.

Carolina & Nadia

Digitala veckan i praktiken

Under kommande vecka (v.46) lägger vi ut texter, tips och information om hur vi arbetar konkret med digitaliseringen på lågstadiet. Följ oss gärna på Instagram under namnet kreativundervisning.

Under den 16-20 oktober 2017 hade Skolverket en digital vecka där de lade upp länkar, filmer och texter där man kan fördjupa sig i digital kompetens.
Digital kompetens handlar enligt Skolverket om att:
 • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
 • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
 • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

För mer information och för att komma till filmens sida på skolverket:
Klicka här 

Följ även länkarna nedan för mer information:

Måndag: digital kompetens

Tisdag: att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Onsdag: Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Torsdag: att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Fredag: att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

 

Carolina & Nadia

Lärarinspiration – Skolforum

Skolforum som anordnas varje år i Stockholm samlar både lärare och utställare. Många timmar spenderades med att gå runt bland utställarna, titta på nytt material, prata med utställarna och bläddra i böcker.

Följ oss gärna på instagram för fler bilder där vi heter kreativundervisning.

 

Carolina & Nadia

Balans och återhämtning

”Det är inte stress som är farligt, det är bristen på återhämtning som är farligt.” Det är ett citat som vi hört i många olika sammanhang och vi håller med.

För att vi ska ha en hållbar lärarvardag där vi hinner med våra arbetsuppgifter har vi valt att bygga en stabil grund. Vi har valt att:

 1. Ta reda på av chefen vad vi är ålagda att göra.
 2. Därefter planera hur vi ska använda vår förtroendearbetstid.
 3. Planera i god tid vad eleverna ska arbeta med, vilka uppgifter de ska få och vad lektionerna i detalj ska innehålla.
 4. Därutöver är vi noga med att få möjlighet att ta ut den rasten som man enligt lag ska ha efter 5 timmar arbetad tid. Vi är också noga med att ha möjlighet till pauser under dagen.

Det har inte alltid varit så att vi känt att vi hunnit med vårt jobb. I många år har vi sprungit mellan lektioner med andan i halsen och arbetsuppgifterna har hopat sig. Vi har arbetat utan raster och pauser med alldeles för många uppdrag utan att prioritera oss själva. Alltså prioritera oss själva på det sättet att hitta en balans som gör att vi både ska orka och vilja stanna i yrket.

Efter att vi för flera år sedan satte oss ner tillsammans och började sortera vad som ska göras och på vilken tid så hittade vi en balans. En balans mellan höga ambitioner och den tiden som vi som lärare har till vårt förfogande. En balans mellan jobb och fritid.
Detta gör att vi nu känner oss kreativa i vår lärarvardag och  när det tillkommer arbetsuppgifter har vi en dialog med chefen om vilka andra arbetsuppgifter som ska bortprioriteras.

Vi har tips på två poddavsnitt som vi känner var givande då vi själva behövde få perspektiv på den stressade lärartillvaron.

Klicka på länken nedan:
Styrkebyrån, avsnitt #51

”Lena Ovegård är personlig tränare med erfarenhet av att ha klienter med utmattningssyndrom och stress. I veckans avsnitt pratar vi om träning och stress – när är det bra att köra styrka eller pulsträning och när bör man dra i handbromsen?”

En annan podd som ger perspektiv på vår lärartillvaro är Framgångspodden. Ett tankeexperiment som vi gjorde var att fundera på frågan som ställs i ett avsnitt:

Vad hade du fyllt dina dagar med om du hade en miljard kronor?
Vi listade ner våra tankar och mål. Därefter så kände vi att vi äger vår tid. Vi vill själva styra om vi använder vår fritid till att hinna med de läraruppgifterna som inte hinns med eller om vi istället vill lägga vår tid på andra projekt och mål som vi vill uppnå.

Det poddavsnittet hittar ni här, klicka på länken nedan:
Del 1, Bästa Tipsen från 2016

Carolina & Nadia

Reflektion i lärarvardagen

I läraryrket precis som i många andra yrken kastas man ofta snabbt mellan olika arbetsuppgifter. För att vi ska ha ork och energi behöver vi till att börja med se till att det i vårt dagliga schema finns inlagt en egen rast. I arbetstidslagen, §15 kan man läsa att under den egna rasten är inte arbetstagarna skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Det står också att arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som möjligt och att man får arbeta max fem timmar i följd innan man måste ta ut sin rast.

För oss har det också varit viktigt att få möjlighet till pauser under dagen. Det är viktigt att man har en dialog med sin chef om lektion efter lektion avlöser varandra utan möjlighet till paus. Enligt arbetsmiljölagen, §17,  har man som arbetstagare rätt till pauser under sin betalda arbetstid. Det står under den paragrafen att ”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna”.

En annan sak vi har gjort är att vi har använt boken Lifestyleplanner för att reflektera över vår lärarvardag.

Boken är skapad för att användas i sitt privatliv men den fungerar utmärkt även för lärarlivet. I boken har vi skrivit in våra mål för läsåret och det vi själva vill utveckla och fortbilda oss i. Därefter finns det ett ”veckans fokus” där  man bestämmer vad man vill fokusera på under den kommande veckan för att i slutänden nå det långsiktiga målet.

Bildresultat för lifestyleplanner

För att bläddra i boken, klicka på länken nedan.

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789163799112/partner/smakprov

Tips:

 • Se över schemat, se till att en rast är inlagd efter max 5 timmar arbetat tid.
 • Se till att schemat ger utrymme för pauser under dagen.
 • Reflektera över din lärarvardag på ett sätt som passar dig.

  Carolina & Nadia