Planering

Vi väljer att i början av varje termin planera upp hela läsåret i grovplaneringar. Därefter skissar vi upp finplaneringar med det innehållet som eleverna ska arbeta med vecka för vecka. Slutligen planerar vi lektion för lektion i god tid innan lektionen ska hållas. God tid för oss är 2-4 veckor.
Självklart ändras lektionsinnehållet pga av elevgruppen och deras kunskaper. Men vår utgångspunkt är att ha tydliga planeringar att utgå ifrån och finjustera dem innan det aktuella lektionstillfället.

Vi har:

  • Grovplaneringar i alla ämnen där vi undervisar. Det är en överblick där vi kopplar samman vilka förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll vi kommer att arbeta med.
  • När grovplaneringarna är planerade är det dags för finplaneringar i alla ämnen där vi undervisar. Det innebär att vi skriver in vecka för vecka vad lektionerna kommer att ha för mål och innehåll. Även dessa är kopplade till vilka förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll vi vill arbeta med.
  • I deltaljplaneringar skriver vi vad varje lektion innehåller.

Detta kan till en början kännas tidskrävande men med våra egna mallar har vi snabbt kommit in i att planera upp läsåret. Vinsterna med en noggrann planering gör oss mindre stressade eftersom:

  • Vid frånvaro pga av sjukdom, vab eller utbildning finns det redan en tydlig lektionsplanering som en vikarie kan använda.
  • Vi har ett tydligt mål med varje lektion vilket gör det lättare för oss att skapa uppgifter på olika nivåer. Detta för att kunna individanpassa undervisningen och möjlighet att ge eleverna olika uppgifter.
  • Tydliga mål gör det också lättare för eleverna och oss själva när de ska reflektera över vad de har lärt sig. Vi upplever också att det är lättare att ta fram passande exit ticket när vi i god tid innan lektionen vet vad fokus för elevernas lärande ska vara.

Carolina & Nadia

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *