Vad är digitalisering för en lågstadieelev?

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger att när skolverket pratar om digital kompetens menar de att eleverna ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Han säger vidare att det handlar om att förstå och kunna använda digitala verktyg och medier. Ha ett kritiskt och ansvarsfull förhållningssätt samt att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

Utifrån det tänker vi att digital kompetens på lågstadiet handlar om att ge eleverna verktyg i sin vardag. Genom att handleda eleverna genom det ständiga flödet av digitalisering tänker vi att de blir medvetna om vad som händer runt omkring dem. Vi bryter ner digitaliseringen i mindre delar och tar det steg för steg.

  • Det betyder att vi som lärare använder olika tekniska hjälpmedel, hemsidor och appar i vår undervisning.
  • Vi modellerar för eleverna och gör saker tillsammans som de sedan får göra på egen hand enskilt eller i par.
  • Vi vill stimulera elevernas kreativitet på olika sätt. Bland annat genom att de får använda digitala verktyg i sitt arbete med olika uppgifter.
  • Vi som lärare gör också eleverna medvetna om  information som vi hittar på nätet. När vi använder olika hemsidor och material i undervisning kollar vi samtidigt källan och visar eleverna t.ex vem som ligger bakom sidan.

Klicka här för Skolverkets Kolla källan

Datorer, surfplattor, telefoner samt annan digital teknik är en naturlig del i många barns vardag. Eleverna behöver få träna sig att i undervisningen ta del av digital teknik, testa olika spel och appar samt samtala kring vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt. Forskning visar att många barn redan innan skolåldern är ute på nätet. Vi anser att källkritik och medveten användande av internet ska lyftas upp för samtal och arbetas med tidigt.

Senare den här veckan kommer vi att visa och berätta mer om det materialet som vi använder redan från åk 1.

Carolina & Nadia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *