Elevernas digitaliserade vardag just nu.

För att få grepp om digitaliseringen och digitala verktyg i undervisningen utgår vi från eleverna. Vi försöker anta barnperspektivet för att få reda på hur elevernas digitala vardag ser ut.

Ett sätt att göra detta är att utgå från boken ”Så funkar internet” skriven av Karin Nygårds och Johanna Kristiansson. Man kan titta på någon av bilderna och utifrån det fråga eleverna vad de gillar just nu.

Den digitala vardagen består av mer än telefoner och plattor. Men vi upplever att det är dom sakerna som ligger närmast eleverna i deras vardag.

Vi brukar därför inledningsvis fråga eleverna:
Vad använder ni dator/surrfplatta/telefon till?
Vilka spel brukar ni spela?
Vilka hemsidor och appar använder ni?

Skolverkets generaldirektör uppmanade under den digitala veckan skolverksamheter att göra en analys. Ta reda på hur  nuläget ser ut i klassen och på skolan.  Han uppmanade även kollegiet att fundera över vilka kompetenser som behöver stärkas och vilka digitala hjälpmedel som behöver köpas in.

Vi som enskilda lärare gör egna analyser som innefattar:

-Hur hanterar eleverna de digitala verktygen som finns?
(T.ex Vilka elever är vana/ovana användare av surfplattor. Vilka elever kan komma in på en hemsida som vi ger adressen till. Vilka elever förstår principen i de appar vi arbetar med osv.)

-Vilket förhållningssätt har jag som lärare och mina elever till digitala hjälpmedel. Alltså, hur använder jag som lärare det digitala klassrummet? Vi har smartboards och interaktiva projektorer samt dokumentkameror
.
Vi använder oss av Lumens DC125 och är supernöjda!

-Kan vi utöka användandet av dessa och få in mer digitala resurser på varje lektion och i fler uppgifter? Hur?

Till exempel kan man använda ovanstående varje morgon när eleverna kommer in i klassrummet. Man väljer vad som ska visas för eleverna.
När vi använder ”No hands up” kan man lägga in elevernas namn och ett slumpmässigt namn välj ut.
www.classroomscreen.com

-Vad behöver vi själva utveckla för digitala kompetenser. Vi skriver ner våra tankar och reflekterar över det.

Carolina & Nadia

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *