Föreläsningar

Föreläsning 1.
Glöm 35 timmars veckor!

Ett steg i att förbättra arbetsvillkoren för lärare runt om i Sverige är att se över arbetstiden och arbetsbelastningen. 1360 timmar reglerad arbetstid samt förtroendearbetstid är vad lärare och rektorer ska förhålla sig till vid en ferieanställning.

Baserat på lagar och avtal används det konkreta verktyget Grundschema och Depå, som underlag för att tydliggöra vad läraren ska göra och på vilken tid.

Kontakta oss för mer information och offert.

Glöm 35 timmars veckor!

Föreläsning 2.
Lärare – arbeta smart

Inled med föreläsningen ”Glöm 35 timmar veckor” där tidsanvändningen åskådliggörs. Därefter är det dax att se över hur varje enskild lärare använder den tiden som man har till förfogande.

Vi ger er konkreta verktyg, steg för steg för hur man ska lägga upp sitt läsår på ett sådant sätt att tiden räcker till.
Kontakta oss för mer information och offert.

Varför fördjupa sig i Arbetstid och att arbeta smart?

Många lärare har idag en arbetssituation som är ohållbar i längden. Forskningsrapporter och media visar på att det kommer saknas många lärare framöver om det inte sker en förbättring av lärarnas lönevillkor och arbetsmiljö. Ett steg i att förbättra arbetsvillkoren för lärare är att skapa en jämn arbetsbelastning över året samt se till att arbetstiden räcker till.

Det finns perioder då lärare upplever hög stressnivå, brist på tid, att man är ensam och överarbetad samt att läraruppdraget inte ryms inom den reglerade arbetstiden. Då vi är lösningsfokuserade så har vi utarbetat det konkreta verktyget Grundschema och Depå. Syftet är att se över årsarbetstiden för att fördela den jämnt över året samt tydliggöra vem som gör vad och på vilken tid.

Detta kommer att förbättra arbetsvillkoren för Sveriges lärare och resultera i att lärarna får göra det de är bäst på – undervisa!