Om oss

Vilka är vi?

Carolina Sundkvist, legitimerad lärare & Nadia Alj Forsgren, legitimerad lärare

Lektionsupplägg och det formativa klassrummet

Vi har under flera år arbetat med att strukturera upp undervisningsmaterial utifrån Lgr 11. Vi har tagit hänsyn till förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet. Vi har skapat en tydlig röd tråd från start till mål. Detta genom att bryta ner läroplanen till konkreta handfasta planeringar som lätt går att plocka med sig in i klassrummet. Fler och fler började efterfråga vårt material och vi ville därför göra det tillgängligt för alla. Vi har även arbetat med att utveckla det formativa klassrummet där vi bland annat nivåanpassar undervisningen.